היקב של אורנה צ’ילאג הוא תופעת טבע מרנינה, כמו אורנה עצמה.

כניסתה של אורנה לנוף היין הישראלי בסוף שנות ה- 90 הביאה משב רוח רענן לענף וקשה לדמיין את “היין הישראלי” ללא נוכחותה התוססת.

יקב צ'ילאג

יין שלוקח את הזמן | Slow Wine